[1]
T. T. T. . Vũ, “LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÁC CẶP VỢ CHỒNG KHÁM, ĐIỀU TRỊ HIẾM MUỘN TẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH SẢN QUỐC GIA, BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2022”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.