[1]
H. A. . Đỗ, “THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ MỨC TĂNG CÂN TRONG THAI KỲ CỦA PHỤ NỮ MANG THAI TẠI HÀ NỘI NĂM 2020”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.