[1]
T. T. . Vũ, Đức L. . Đèo, V. H. . Quế, và V. T. . Ngô, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY DUPUYTREN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.