[1]
T. B. . Nguyễn và T. N. . Trần, “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH HUYẾT SẮC TỐ HBE Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 -2022”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.