[1]
V. C. . Đinh và Q. Ái . Đặng, “KẾT QUẢ NỐI THỰC QUẢN HỖNG TRÀNG KIỂU FUNCTIONAL TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI HOÀN TOÀN CẮT TOÀN BỘ DẠ DÀY”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.