[1]
T. T. A. Vũ và V. T. . Lê, “QUẢN LÝ TIÊM AN TOÀN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.