[1]
P. M. T. . Võ, “GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM PSI TRONG TIÊN LƯỢNG VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Ở NGƯỜI BỆNH CÓ TÌNH TRẠNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH DO CORTICOSTEROID”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.