[1]
T. H. Nguyễn, N. S. Đinh, và T. V. Hoàng, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO TRẺ EM THEO HƯỚNG DẪN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG LAO QUỐC GIA TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.