[1]
T. T. H. Nguyễn, T. H. T. Phan, và T. H. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA ỐI VỠ NON Ở TUỔI THAI TỪ 22–34 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.