[1]
D. T. A. Hồ và T. T. H. Nguyễn, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN III KHÔNG PHẪU THUẬT ĐƯỢC BẰNG HOÁ XẠ ĐỒNG THỜI PHÁC ĐỒ VINORELBINE-CISPLATIN”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.