[1]
T. T. Võ, N. T. Phan, B. L. Nguyễn, và T. P. Võ, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG ĐINH PFNA KHÔNG DÙNG BÀN CHỈNH HÌNH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.