[1]
Đình C. Nguyễn và V. T. Ngô, “ĐIỀU TRỊ GÃY 2 CỘT Ổ CỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG BÊN TRONG”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.