[1]
T. T. M. Nguyễn, K. T. Nguyễn, Q. T. Trần, C. P. Phạm, và C. Đại Lê, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC 1 BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ DI CĂN CÓ ĐỘT BIẾN EGFR BẰNG ERLOTINIB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.