[1]
Đình M. Nguyễn và T. T. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY CHẤN THƯƠNG GAN TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.