[1]
T. N. Nguyễn, Ngọc Toàn, V. D. Trần, và Q. T. Nguyễn, “ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT BÍT DÙ THÔNG LIÊN NHĨ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TIM TRONG BUỒNG TIM”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.