[1]
T. Đạt Đỗ, H. H. Đặng, và T. D. Nguyễn, “NỒNG ĐỘ AMH VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN U NGUYÊN BÀO NUÔI CÓ BẢO TỒN TỬ CUNG ĐIỀU TRỊ METHOTREXAT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.