[1]
T. N. V. Hoàng, Đỗ H. N. Nguyễn, T. N. V. Trần, P. H. N. Nguyễn, V. K. Trần, và T. T. T. Nguyễn, “PHÂN TÍCH GÁNH NẶNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU ĐA TRUNG TÂM TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.