[1]
Đức T. Đỗ và V. H. Đào, “NGHIÊN CỨU TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LÂM SÀNG LIÊN QUAN VỚI TRẦM CẢM Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.