[1]
T. L. Võ, M. N. Vương, và T. Lê, “TỔNG QUAN VỀ NHIỄM NẤM TALARAMOYCES MARNEFFEI Ở BỆNH NHÂN NHIỄM HIV/AIDS”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.