[1]
K. V. Lý, T. H. Lê, T. C. L. Phan, T. T. T. Đỗ, và T. T. N. Lê, “TÁC NHÂN VI SINH PHÁT HIỆN TRÊN MẪU ĐÀM BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG NHẬP VIỆN”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.