[1]
T. N. H. Vũ, M. N. Hồ, Q. A. Nguyễn, và Q. T. Phạm, “THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2023”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.