[1]
Hoàng Đình Âu và M. H. Mã, “ĐÁNH GIÁ VÁCH NGĂN XOANG BƯỚM VÀ Ý NGHĨA LÂM SÀNG TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC PHẪU THUẬT NỘI SOI XOANG”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.