[1]
V. S. Hoàng và C. D. Trần, “TỈ LỆ BIẾN CHỨNG VÀ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.