[1]
T. Đạt Đỗ, H. H. Đặng, và T. Đức Nguyễn, “NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN B Ở THAI PHỤ ỐI VỠ NON TUỔI THAI TỪ 22-34 TUẦN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.