[1]
T. N. . Cao và Đăng K. . Bùi, “ĐẶC ĐIỂM VIÊM THÂN SỐNG ĐĨA ĐỆM NHIỄM TRÙNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.