[1]
V. V. . Võ, T. H. . Tống, T. Q. . Đỗ, T. H. . Hoàng, và Q. V. . Vũ, “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN KHUYẾT PHỨC TẠP VÙNG ĐẦU MẶT DO NGUYÊN NHÂN BỎNG SỬ DỤNG VẠT ĐÙI TRƯỚC NGOÀI”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.