[1]
T. Đạt . Lê, Đình T. Nguyễn, T. T. . Trần, và H. G. P. Lâm, “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ÁC TÍNH TẠI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.