[1]
N. T. U. . Lê và T. N. M. . Nguyễn, “TỶ LỆ LẠM DỤNG RƯỢU BIA TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ ARV TẠI KHOA THAM VẤN HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.