[1]
T. C. . Nguyễn và T. L. Trần, “KIẾN THỨC VỀ DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH GÚT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG, NĂM 2020”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.