[1]
T. H. Trần, T. T. . Nguyễn, và M. T. . Chử, “KHẢO SÁT THỂ BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.