[1]
M. H. Nông, P. L. . Phạm, và V. D. . Vũ, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA YẾU TỐ VỀ ĐẶC ĐIỂM SỨC KHỎE VÀ SINH SẢN ĐẾN TRẦM CẢM Ở BÀ MẸ SAU SINH NON TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN KHU VỰC HÀ NỘI”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.