[1]
Đình L. . Nguyễn, T. T. . Nguyễn, Q. . Nguyễn, và Q. K. . Phạm, “TÁN SỎI THẬN QUA DA Ở TRẺ EM: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.