[1]
M. H. . Nguyễn, V. N. Lâm, D. H. H. Lê, H. T. . Nguyễn, và H. N. T. . Nguyễn, “TẦN SUẤT BIẾN THỂ ĐA HÌNH PNPLA3 I148M Ở NGƯỜI VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU PILOT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.