[1]
T. T. H. . Nguyễn, T. T. . Vũ, và T. T. . Nguyễn, “ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI HỆ Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI, NĂM HỌC 2022-2023”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.