[1]
T. T. . Chu, Q. T. . Võ, V. P. . NGuyễn, và T. H. T. . Nguyễn, “KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VÀ THÁI ĐỘ PHÒNG NGỪA VỀ BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.