[1]
T. T. H. . Phạm, T. T. H. . Phạm, và V. M. . Phạm, “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KẾT HỢP GƯƠNG TRỊ LIỆU TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ĐAU CỤC BỘ PHỨC HỢP Ở BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO NHỒI MÁU NÃO”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.