[1]
T. N. . Lê, V. X. . Võ, L. H. . Trịnh, N. T. . Lê, N. H. . Nguyễn, và Đức V. . Nguyễn, “KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI TRIỆT CĂN UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN III-IVA BẰNG PHÁC ĐỒ CF TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THANH HÓA”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.