[1]
T. H. . Dương và V. C. . Trương, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.