[1]
V. D. . Phạm, V. V. . Kim, và A. . Hoàng, “ĐẶC ĐIỂM DI CĂN HẠCH TRONG UNG THƯ ĐẠI TRÀNG PHẢI ĐƯỢC PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.