[1]
T. Đạt . Đỗ, T. K. N. . Vũ, và T. T. H. . Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ÁP XE VÚ Ở NHỮNG PHỤ NỮ CHO CON BÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.