[1]
T. G. . Đặng, C. H. . Khúc, N. H. . Phan, và T. T. H. Lại, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN IIIC – IV BẰNG PHÁC ĐỒ PHỐI HỢP PHẪU THUẬT, HÓA CHẤT TIỀN PHẪU, HÓA CHẤT HẬU PHẪU TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.