[1]
G. A. . Phạm, T. P. . Nguyễn, T. A. . Nguyễn, T. T. B. . Trịnh, T. N. . Trần, và T. T. . Đỗ, “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI LIỆU PHÁP CARBOHYDRAT TRƯỚC PHẪU THUẬT TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.