[1]
V. H. . Trần, V. C. . Nguyễn, và Đức Q. . Trần, “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG Ổ LOÉT DẠ DÀY – HÀNH TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.