[1]
V. D. . Nguyễn và C. B. . Nguyễn, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN 1/3 TRÊN BẰNG NỘI SOI NGƯỢC DÒNG TÁN SỎI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.