[1]
M. H. . Vũ và H. T. . Trần, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.