[1]
T. K. H. . Lê, Đức S. Trần, N. V. . Nguyễn, V. T. . Trần, và T. K. T. . Trần, “TỈ LỆ TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.