[1]
T. H. A. . Ân, H. P. . Lý, Y. B. . Hồ, T. . Đặng, Q. V. . Nguyễn, và P. D. T. . Trần, “KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI TRỰC TRÀNG VỚI PHƯƠNG PHÁP KHÂU MŨI TÚI MÕM TRỰC TRÀNG”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.