[1]
T. H. . Nguyễn, Q. T. . Mai, và V. H. . Đỗ, “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VÕNG MẠC TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.