[1]
T. H. G. . Bùi, D. T. . Đoàn, và T. A. . Nguyễn, “MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG TẠI NGÀY THỨ 28 TRÊN BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.