[1]
N. T. Nguyễn, H. T. . Trần, và T. H. . Hà, “TỶ LỆ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT DIỆT CỎ DIQUAT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.